Restaurant Under

Location icon Lindesnes, Norway
Northern Europe's first underwater restaurant
Số tham chiếu: 8
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi Flooring, concrete structure repair
Vị trí Lindesnes, Norway
Danh mục con NHÀ HÀNG
Xây dựng ở 2018
Mở ở 2019
Ứng dụng Delivery of self leveling flooring products, concrete admixtures, concrete rehabilitation products, injection products and waterproofing products
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018/2019
Loại ứng dụng ChỐng thẤm
Chủ sở hữu Lindesnes Havhotell
Công ty thầu BRG Entreprenør AS
Kiến trúc sư Snøhetta
Nhà phân phối của MAPEI Mapei A/S
Hạng mục Tomasz Majewski Photography
Project Manager Dag Terje Håland
Điều phối MAPEI Alexander Kristensen
Liên kết đến trang chi tiết https://under.no/

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

RESFOAM 1KM

RESFOAM 1KM

Nhựa bơm polyurethane một thành phần có độ chảy cao, cho phép điều chỉnh...
Trong nhà/Ngoài trời
Xây mới : Có
CONFIX

CONFIX

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà/Ngoài trời
Xây mới : Có
CONFIX FIN

CONFIX FIN

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà/Ngoài trời
Xây mới : Có
CONPLAN ECO F

CONPLAN ECO F

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : Có
MAPECOAT CFS

MAPECOAT CFS

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà/Ngoài trời
Xây mới : Có
MAPEFIX VE SF

MAPEFIX VE SF

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà/Ngoài trời
Xây mới : Có
MAPEPOXY BI

MAPEPOXY BI

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà/Ngoài trời
Xây mới : Có
MAPEPOXY L

MAPEPOXY L

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà/Ngoài trời
Xây mới : Có
MAPEPOXY LR

MAPEPOXY LR

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà/Ngoài trời
Xây mới : Có
MAPEPRIMER M

MAPEPRIMER M

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà/Ngoài trời
Xây mới : Có
NONSET 400

NONSET 400

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà/Ngoài trời
Xây mới : Có
PLANITOP FINE FINISH

PLANITOP FINE FINISH

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà/Ngoài trời
Xây mới : Có
REDIREP 45 RSF

REDIREP 45 RSF

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà/Ngoài trời
Xây mới : Có
RESFOAM 1KM AKS

RESFOAM 1KM AKS

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà/Ngoài trời
Xây mới : Có
SUPERFLYT

SUPERFLYT

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà/Ngoài trời
Xây mới : Có
ULTRABOND MS RAPID

ULTRABOND MS RAPID

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : Có

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei