RhB's tunnels

Location icon Switzerland
Số tham chiếu: 4543
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Underground works
Vị trí Switzerland
Danh mục con HẦM
Xây dựng ở 2017
Mở ở 2020
Ứng dụng Renovation works of 3 RhB's tunnels
Loại ứng dụng Công trình ngầm
Công ty thầu Rhätische Bahn (RhB), Chur
Công ty lắp đặt ARGE Mistail; ARGE Walo/Costa (Giarsun); ARGE IMA (Magnacun)
Quản lý dự án Fanger Kies + Beton AG, Sachseln (Mistail)
Hạng mục Riccardo Götz
Điều phối MAPEI Thomas Liniger, Urs Wirth, Marco Jungi

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

LAMPOSILEX

LAMPOSILEX

Vữa thủy lực khô và đóng rắn nhanh dùng để…
Ngoài trời
Xây mới : No
DYNAMON XTEND W321

DYNAMON XTEND W321

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPEAIR AE 20

MAPEAIR AE 20

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPECURE E 30

MAPECURE E 30

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPEFIBRE IT 39 NV

MAPEFIBRE IT 39 NV

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPEPUR UNIVERSAL FOAM M

MAPEPUR UNIVERSAL FOAM M

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPEQUICK AF 1000

MAPEQUICK AF 1000

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPEQUICK AF D03

MAPEQUICK AF D03

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPESTART 1

MAPESTART 1

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
STABILCEM T

STABILCEM T

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei