Rialto Bridge

Location icon Venice, Italy
Số tham chiếu: 5875
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi masonry historical bridge
Vị trí Venice, Italy
Danh mục con CẦU
Xây dựng ở 1588
Mở ở 1591
Ứng dụng supplying products for strengthening the balustrades, waterproofing the arcades, preparing the installation bed for the steps, pointing the joints of the stone immersed in water, installing stone slabs
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2016/2017
Loại ứng dụng Sửa chữa công trình nề, Sửa chữa/gia cố kết cấu, ChỐng thẤm
Chủ sở hữu Città di Venezia
Công ty thầu Ponte di Rialto Scarl; Atitra Lares SRL; Lithos srl
Công ty lắp đặt Graffito srl
Kiến trúc sư Antonio da Ponte
Quản lý dự án arch. Roberto Benvenuti
Hạng mục Claudio Azzena (Mapei SpA)
Project Manager arch. Roberto Benvenuti
Điều phối MAPEI Claudio Azzena; Mauro Orlando

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEPLAST UW
MAPEPLAST UW
Phụ gia chống rửa trôi cho bê tông
PRIMER SN
PRIMER SN
Lớp sơn lót gốc epoxy hai thành phần. Primer SN là lớp sơn lót gốc nhựa epoxy…
STABILCEM
STABILCEM
Expansive, super-fluid cementitious binder for mixing injection slurry, mortar…
ADESILEX PG2
ADESILEX PG2
Product not available for this market,
contact us
MAPE-ANTIQUE I
MAPE-ANTIQUE I
Product not available for this market,
contact us
MAPEROD G
MAPEROD G
Product not available for this market,
contact us
PURTOP HA
PURTOP HA
Product not available for this market,
contact us
613 - MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL
MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei