Rialto Bridge

Location icon Venice, Italy
Số tham chiếu: 5875
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi masonry historical bridge
Vị trí Venice, Italy
Danh mục con CẦU
Xây dựng ở 1588
Mở ở 1591
Ứng dụng supplying products for strengthening the balustrades, waterproofing the arcades, preparing the installation bed for the steps, pointing the joints of the stone immersed in water, installing stone slabs
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2016/2017
Loại ứng dụng Sửa chữa công trình nề, Sửa chữa/gia cố kết cấu, ChỐng thẤm
Chủ sở hữu Città di Venezia
Công ty thầu Ponte di Rialto Scarl; Atitra Lares SRL; Lithos srl
Công ty lắp đặt Graffito srl
Kiến trúc sư Antonio da Ponte
Quản lý dự án arch. Roberto Benvenuti
Hạng mục Claudio Azzena (Mapei SpA)
Project Manager arch. Roberto Benvenuti
Điều phối MAPEI Claudio Azzena; Mauro Orlando

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEPLAST UW

MAPEPLAST UW

Phụ gia chống rửa trôi cho bê tông.
Ngoài trời
Xây mới : No
PRIMER SN

PRIMER SN

Lớp sơn lót gốc epoxy hai thành phần. Primer SN là…
Ngoài trời
Xây mới : No
STABILCEM

STABILCEM

Expansive, super-fluid cementitious binder for mixing injection slurry,…
Ngoài trời
Xây mới : No
ADESILEX PG2

ADESILEX PG2

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPE-ANTIQUE I

MAPE-ANTIQUE I

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL

MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPEROD G

MAPEROD G

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
PURTOP HA

PURTOP HA

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei