Valva condominium

Location icon Valva, Italy
Ripristino e rinforzo di strutture in calcestruzzo
Số tham chiếu: 6078
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi concrete structure
Vị trí Valva, Italy
Danh mục con LÂU ĐÀI
Ứng dụng supply of products for concrete repair and structural strengthening
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018
Loại ứng dụng Sửa chữa/gia cố kết cấu
Chủ sở hữu -
Công ty thầu Impresa CITRO GIUSEPPE
Công ty lắp đặt Impresa CITRO GIUSEPPE
Nhà phân phối của MAPEI SACES SRL
Hạng mục Sandro Morena
Điều phối MAPEI SANDRO MORENA

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEGROUT T60
MAPEGROUT T60
Fibre-reinforced, sulphate-resistant thixotropic mortar for repairing concrete.…
MAPEWRAP C UNI-AX SYSTEM
MAPEWRAP C UNI-AX SYSTEM
Product not available for this market,
contact us
MAPEWRAP 31
MAPEWRAP 31
Product not available for this market,
contact us
MAPEWRAP PRIMER 1
MAPEWRAP PRIMER 1
Product not available for this market,
contact us
PLANITOP HPC
PLANITOP HPC
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei