Rodolfo Squinzi soccer pitch

Location icon Robbiano di Mediglia, Italy
Số tham chiếu: 6021
Danh mục: TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Xây dựng

Kho bãi soccer pitch
Vị trí Robbiano di Mediglia, Italy
Danh mục con TRUNG TÂM THỂ THAO
Ứng dụng supply of products for synthetic grass installation
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019
Loại ứng dụng Giải pháp cho sàn thể thao
Chủ sở hữu ALBATROS ASD
Công ty thầu MONDIAL TENNIS SNC
Công ty lắp đặt MONDIAL TENNIS SNC
Hạng mục DANIELE TENCONI

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ULTRABOND TURF 2 STARS

ULTRABOND TURF 2 STARS

Product not available for this market,
contact us
Synthetic grass
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei