Sagrada Familia

Location icon Barcelona, Spain
Đọc các bài viết chuyên sâu của chúng tôi từ Realtà Mapei quốc tế

Projects

It all started in 1866 when Josep M. Bocabella i Verdaguer founded the spiritual Association of Devotees of San José, with a commitment to build a church dedicated to the Holy Family, and specific...

Số tham chiếu: 11104
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Sagrada Familia
Vị trí Barcelona, Spain
Danh mục con NHÀ THỜ
Xây dựng ở 1881
Mở ở 2025
Ứng dụng Sagrada Familia
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2016
Loại ứng dụng Sàn
Công ty lắp đặt Revestimientos y Parquets S.L.
Nhà phân phối của MAPEI Siesmo
Mô tả Susutitución de 500 m2 del pavimento de la Cripta de la Basílica de la Sagrada Familia.
Aplicación de pasta alisadora ULTRAPLAN sobre la losa de hormigón, con puente de unión PRIMER G. Posteriormente se aplica el adhesivo ULTRABOND AQUACONTACT CORK para la colocación de las losetas de corcho Corkcomfort de la empresa AMORIM Revestimientos.

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

FUGOLASTIC

FUGOLASTIC

Phụ gia gốc polymer dạng lỏng dùng cho các loại vữa chít mạch cao cấp gốc...
Trong nhà
Xây mới : No
KERACOLOR GG

KERACOLOR GG

Vữa chít mạch cao cấp gốc xi măng dùng cho mạch rộng từ 4-15 mm. Các ứng...
Trong nhà
Xây mới : No
MAPEFOAM

MAPEFOAM

Dây bọt xốp trương nở có mặt cắt hình tròn dùng trám các mối nối xây dựng ...
Trong nhà
Xây mới : No
MAPESIL AC

MAPESIL AC

Keo trám khe silicone với liên kết chéo acetic, không dung môi, có khả...
Trong nhà
Xây mới : No
PRIMER G

PRIMER G

Sơn lót gốc nhựa tổng hợp tan trong nước Ứng dụng Dùng xử lý bề mặt thạch...
Trong nhà
Xây mới : No
ULTRACOLOR PLUS

ULTRACOLOR PLUS

Vữa chít mạch cao cấp đóng rắn nhanh, không thấm nước và chống biến màu...
Trong nhà
Xây mới : No
ELASTORAPID

ELASTORAPID

Product not available for this market,
contact us
Stone
Trong nhà
Xây mới : No
MAPELASTIC SMART

MAPELASTIC SMART

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
MAPESTONE TFB 60

MAPESTONE TFB 60

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
NOVOPLAN MAXI

NOVOPLAN MAXI

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei