Tòa nhà Saigon Tourist

Location icon Ho Chi Minh, Việt Nam
Số tham chiếu: 841090
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi Sàn, Tường
Vị trí Ho Chi Minh, Việt Nam
Danh mục con KHU MUA SẮM
Xây dựng ở 2007
Ứng dụng Ốp lát gạch hoàn thiện
Loại ứng dụng Ốp lát cho sàn/tƯỜng
Nhà phân phối của MAPEI Ho Chi Minh Branch

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei