Punta Piana convention centre

Location icon Palmi, Italy
Số tham chiếu: 6121
Danh mục: TOURISM AND WELLNESS

Xây dựng

Kho bãi swimming-pool and meeting room
Vị trí Palmi, Italy
Danh mục con HỒ BƠINHÀ HÀNG
Ứng dụng supply of products for swimming-pool waterproofing and installation of ceramic tiles installation
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018/2019
Loại ứng dụng ChỐng thẤm, Sàn, Ốp lát cho sàn/tƯỜng
Chủ sở hữu SALA RICEVIMENTI PUNTA PIANA
Công ty thầu CAPPIELLO ANTONIO
Công ty lắp đặt MELFER SRL
Nhà phân phối của MAPEI MELFER SRL
Hạng mục CAPRIGLIA GIANNI
Điều phối MAPEI CAPRIGLIA GIANNI - COSCIA ALESSANDRO - FALLETI FRANCESCO

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ADESILEX P10

ADESILEX P10

Vữa ốp lát gạch cao cấp gốc xi măng, màu trắng, có đặc tính chống trượt và…
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No
EPORIP

EPORIP

Vữa kết dính gốc epoxy hai thành không dung môi…
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No
ISOLASTIC

ISOLASTIC

Phụ gia latex có tính đàn hồi dùng để trộn với các sản phẩm như: Kerabond,…
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No
KERAFLEX MAXI S1

KERAFLEX MAXI S1

Vữa ốp lát cao cấp gốc xi măng có độ đàn hồi cao, chống trượt khi thi công…
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No
MAPELASTIC

MAPELASTIC

Vữa chống thấm gốc xi măng hai thành phần có khả năng đàn hồi dùng bảo vệ…
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No
MAPENET 150

MAPENET 150

Lưới sợi thủy tinh bền kiềm dùng gia cường khi thi công…
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No
MAPESIL AC

MAPESIL AC

Keo trám khe silicone với liên kết chéo acetic, không dung môi, có khả…
#ResourceNotFound: ProjectResources, insideoutside#
Xây mới : No
ULTRACOLOR PLUS

ULTRACOLOR PLUS

Vữa chít mạch cao cấp đóng rắn nhanh, không thấm nước và chống biến màu…
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No
QUARZO 0,25 - 0,5 - 0,9 - 1,2 - 1,9

QUARZO 0,25 - 0,5 - 0,9 - 1,2 - 1,9

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No
ADESILEX PG1

ADESILEX PG1

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, insideoutside#
Xây mới : No
ECO PRIM GRIP

ECO PRIM GRIP

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No
PLANITOP FAST 330

PLANITOP FAST 330

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei