San Diego Airport

Location icon San Diego, USA
Số tham chiếu: 200357
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi San Diego Airport
Vị trí San Diego, USA
Danh mục con SÂN BAY
Xây dựng ở 2004
Mở ở 2005
Ứng dụng San Diego Airport
Loại ứng dụng Sàn
Chủ sở hữu San Diego Airport Authority
Công ty thầu Cleveland Marble
Công ty lắp đặt Cleveland Marble
Kiến trúc sư San Diego Airport Authority
Nhà phân phối của MAPEI Daltile - Los Angeles
Hạng mục Carolyn Anne English
Project Manager Bob Bolton

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei