Semedelski razgledi - residental quarter

Location icon Koper, Slovenia
Số tham chiếu: 20011
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi water-proofing
Vị trí Koper, Slovenia
Danh mục con NHÀ Ở
Xây dựng ở 2006
Mở ở 2008
Ứng dụng waterproof protection of balconies and terrace
Loại ứng dụng ChỐng thẤm
Công ty thầu Energoplan, d.d., Pod hribom 55, Ljubljana
Nhà phân phối của MAPEI Samo Mlinarič

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei