Showroom der Firma Amari

Location icon St. Johann im Pongau, Austria
Số tham chiếu: 1032
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi Neugestaltung des Showrooms und der Büros
Vị trí St. Johann im Pongau, Austria
Danh mục con CỬA HÀNG TRƯNG BÀY
Xây dựng ở 2022
Ứng dụng Mapelastic Turbo, Mapeguard WP 200, Keraquick Maxi S1, Latex Plus, Keracolor Plus, Mapesil LM, Mapesil AC, Elastorapid
Loại ứng dụng Tile & stone installation systems
Công ty thầu Amari Austria GmbH
Công ty lắp đặt Rudi Sparber GmbH
Điều phối MAPEI Thomas Sparber

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei