SILESIA CITY CENTER

Location icon Katowice, Poland
Số tham chiếu: 201812
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi CITY CENTER
Vị trí Katowice, Poland
Danh mục con KHU MUA SẮM
Mở ở 2005
Ứng dụng Architectural concrete slabs installation
Loại ứng dụng Sửa chữa/gia cố kết cấu
Nhà phân phối của MAPEI ARTECTURA Bielsko-Biala

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

KERALASTIC

KERALASTIC

Keo dán gốc polyurethane, hai thành phần, chất lượng cao dùng cho gạch…
#ResourceNotFound: ProjectResources, inside#
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei