Sereia do Almada Forum

Location icon Almada, Portugal
Số tham chiếu: 50001
Danh mục: NGHỆ THUẬT/KHÁC

Xây dựng

Kho bãi Waterproofing of sculpture; sealing of mirrors; bonding of joints between mirrors
Vị trí Almada, Portugal
Danh mục con VÒI PHUN NƯỚC
Xây dựng ở 2007
Mở ở 2007
Ứng dụng Restoration of sculpture, waterproofing of base of sculpture, sealing of mirrors and bonding of joints
Loại ứng dụng ChỐng thẤm
Chủ sở hữu Câmera Municipal de Almada
Công ty thầu MDC, Multi Development Corporation International
Công ty lắp đặt Resoluções
Nhà phân phối của MAPEI Resoluções
Project Manager Almada Forum, Dep. Manutenção

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei