Sjøtroll fish hatchery plant

Location icon Fitjar, Norway
Số tham chiếu: 11
Danh mục: CƠ SỞ SẢN XUẤT

Xây dựng

Kho bãi Fish tanks and walkways
Vị trí Fitjar, Norway
Danh mục con VARIOUSSILOS
Xây dựng ở 2018
Mở ở 2019
Ứng dụng Waterproofing fish tanks using polyurea-based membrane
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018/2019
Loại ứng dụng ChỐng thẤm
Chủ sở hữu Lerøy Vest AS and Sjøtroll Havbruk AS
Công ty thầu Total Betong AS
Công ty lắp đặt Minor Industriplast AS
Nhà phân phối của MAPEI Mapei AS
Hạng mục Total Betong AS & Erik Gabrielsen, Mapei AS
Project Manager Ole Roger Sem
Điều phối MAPEI Erik Gabrielsen

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEPRIMER M

MAPEPRIMER M

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : Có
PURTOP 1000

PURTOP 1000

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : Có

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei