Société Restaurant and Bar

Location icon Budapest, Hungary
Số tham chiếu: 262020
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi Agglomerate marble cladding: ground floor, floor, wall, pillar, bar, table, stairs, kitchen. Waterproofing in the kitchen. Furnitures with ULTRATOP.
Vị trí Budapest, Hungary
Danh mục con QUÁN BARNHÀ HÀNG
Ứng dụng Agglomerate marble cladding in the ground floor, floor, wall, pillar, bar, table, stairs, kitchen. Waterproofing in the kitchen. Furnitures with ULTRATOP.
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018
Loại ứng dụng Sàn, ChỐng thẤm
Công ty thầu Paplan Ltd.
Công ty lắp đặt Filó és Társa Ltd., Melka Stúdió Ltd.
Nhà phân phối của MAPEI Paplan Kft.
Điều phối MAPEI György Hugyecsek

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

KERALASTIC T

KERALASTIC T

Two-component, high-performance polyurethane adhesive with no vertical…
Trong nhà
Xây mới : No
MAPELASTIC

MAPELASTIC

Vữa chống thấm gốc xi măng hai thành phần có khả năng đàn hồi dùng bảo vệ…
Trong nhà
Xây mới : No
MAPESIL LM

MAPESIL LM

Keo trám khe silicon trung tính dành cho đá Dùng để trám các mạch đàn hồi,…
Trong nhà
Xây mới : No
PRIMER G

PRIMER G

Sơn lót gốc nhựa tổng hợp tan trong nước Ứng dụng Dùng xử lý bề mặt thạch…
Trong nhà
Xây mới : No
ULTRACOLOR PLUS

ULTRACOLOR PLUS

Vữa chít mạch cao cấp đóng rắn nhanh, không thấm nước và chống biến màu…
Trong nhà
Xây mới : No
ULTRATOP

ULTRATOP

Vữa thủy lực đặc biệt, tự san phẳng có khả năng đóng rắn rất nhanh dùng để…
Trong nhà
Xây mới : No
KERAFLEX EXTRA S1

KERAFLEX EXTRA S1

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
MAPEGUARD WP 200

MAPEGUARD WP 200

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
PLANICRETE

PLANICRETE

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
PLANITOP FAST 330

PLANITOP FAST 330

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei