Sony Center

Location icon Berlino, Germany
Số tham chiếu: 2364
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi New flooring
Vị trí Berlino, Germany
Danh mục con RẠP XEM PHIM
Xây dựng ở 2000
Mở ở 2001
Ứng dụng Installation of different kind of relient floorings
Loại ứng dụng Sàn
Công ty lắp đặt Straehuber AG-collezioni "Eurocarpet", "Interface Heuga" e "Palette 2000"
Kiến trúc sư Arch. Helmut Jahn

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei