Sorarium

Location icon Szolnok, Hungary
Số tham chiếu: 5614
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi beer cellar
Vị trí Szolnok, Hungary
Danh mục con WINE CELLAR
Ứng dụng masonry restoration and consolidation
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2016
Loại ứng dụng Sửa chữa công trình nề
Chủ sở hữu Szolnoki Városfejlesztő Ltd.
Công ty thầu Böjtös-Bau LLC
Công ty lắp đặt Böjtös-Bau LLC;
Quản lý dự án Niké 26 LLC, Róbert Soós

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPELASTIC FOUNDATION

MAPELASTIC FOUNDATION

Two-component, flexible cementitious mortar for waterproofing concrete...
Xây mới : No
PRIMER 3296

PRIMER 3296

Acrylic primer in water dispersion with high penetration, consolidating...
Xây mới : No
MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO

MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
MAPESTOP

MAPESTOP

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
PLANITOP HDM MAXI

PLANITOP HDM MAXI

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei