St. Gerlando Cathedral

Location icon Agrigento, Italy
Số tham chiếu: 6096
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi flight of steps
Vị trí Agrigento, Italy
Danh mục con NHÀ THỜ LỚN
Xây dựng ở 1200
Mở ở 1200
Ứng dụng supply of products for application of architectural exposed aggregate concrete
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2019
Loại ứng dụng Sàn
Chủ sở hữu Regione Sicilia
Công ty thầu Arkeo Restauri
Công ty lắp đặt Arkeo Restauri
Kiến trúc sư Teotista Panzeca
Quản lý dự án Teotista Panzeca
Nhà phân phối của MAPEI Palumbo Piccionello Rosa
Project Manager Teotista Panzeca
Điều phối MAPEI David, Addia, Ferlisi, Briglia

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

COLOR PAVING ADMIX

COLOR PAVING ADMIX

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : Có
MAPEFLEX PU 45 FT

MAPEFLEX PU 45 FT

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : Có
MAPEWASH PO

MAPEWASH PO

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : Có
MAPEWASH PROTEX

MAPEWASH PROTEX

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : Có

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei