Marsala Stadium

Location icon Marsala, Italy
Số tham chiếu: 3905
Danh mục: TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Xây dựng

Kho bãi Walls restoration
Vị trí Marsala, Italy
Danh mục con SÂN VẬN ĐỘNG
Xây dựng ở 2005
Mở ở 2006
Ứng dụng Internal walls consolidation with FRP System
Loại ứng dụng Sửa chữa công trình nề
Công ty thầu Arpia Costruzioni Favara
Kiến trúc sư Arch. G. Barraco
Nhà phân phối của MAPEI Edilagricola
Hạng mục Fiorella Rodio
Project Manager Arch. G. Barraco

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei