FNB Stadium

Location icon Johannesburg, South Africa
Số tham chiếu: 4606
Danh mục: TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Xây dựng

Kho bãi main soccer stadium for South Afrika 2010 Soccer Championships
Vị trí Johannesburg, South Africa
Danh mục con SÂN VẬN ĐỘNG
Xây dựng ở 2007
Mở ở 2010
Ứng dụng fornitura di prodotti per la protezione dei ferri d’armatura, il ripristino degli elementi in calcestruzzo sia all’interno che all’esterno, incollaggio di elementi di rinforzo strutturale in metallo
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2008/2010
Loại ứng dụng Sửa chữa/gia cố bê tông
Chủ sở hữu City of Johannesburg
Công ty thầu Grinaker-LTA/Interbeton
Công ty lắp đặt Karrena Africa
Kiến trúc sư Boogertman Urban Edge + Partners con Populous
Nhà phân phối của MAPEI Engineered Concrete Systems
Hạng mục Pieter Aucamp
Project Manager Chris van Joorsveldt
Điều phối MAPEI Pieter Aucamp, Mapei South Africa (Pty) Ltd

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei