Sturzenegg tunnel, Herisau

Location icon Herisau, Switzerland
Số tham chiếu: 4560
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Renovation of the Sturzenegg tunnel
Vị trí Herisau, Switzerland
Danh mục con HẦM
Ứng dụng Renovation of the Sturzenegg tunnel built in 1910: supply of admixtures for shotcrete and of sealing products for joints
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018/2019
Loại ứng dụng Công trình ngầm
Công ty thầu Schweizerische Südostbahn AG, St. Gallen
Công ty lắp đặt Fretus AG, Bad Zurzach; Holcim Kies und Beton AG, St. Gallen
Project Manager Fretus AG, Bad Zurzach
Điều phối MAPEI Marco Jungi

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ADESILEX PG4

ADESILEX PG4

Two-component, thixotropic epoxy adhesive with modified rheology for…
Ngoài trời
Xây mới : No
DYNAMON XTEND W221

DYNAMON XTEND W221

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPEBAND FLEX ROLL

MAPEBAND FLEX ROLL

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPEQUICK AFK 777 T

MAPEQUICK AFK 777 T

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPETARD SD2000

MAPETARD SD2000

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei