Túneles Girona

Location icon Girona, Spain
Số tham chiếu: 1194
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Túneles Girona
Vị trí Girona, Spain
Danh mục con HẦM
Xây dựng ở 2011
Mở ở 2011
Ứng dụng Túneles Girona
Loại ứng dụng Công trình ngầm
Công ty thầu COMSA (Nortunel)
Điều phối MAPEI MArc Benito
Mô tả Los productos de referencia se emplearon para la fabricación y puesta en obra del hormigón proyectado de la obra. MAPEI colaboró en el diseño y ajuste de la fórmula de hormigón mediante el uso de Dynamon SX y Mapeplast NS20, así como del ajuste del producto acelerante Mapequick AF1000 para el proyectado y aplicación en obra. Se han publicado artículos con la referencia de la obra en las revistas Ingeopres y Obras Urbanas.

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

DYNAMON SX 14

DYNAMON SX 14

Phụ gia siêu dẻo cao cấp dùng cho bê tông trộn sẵn cần giảm nước và duy…
Xây mới : No
MAPEQUICK AF 1000

MAPEQUICK AF 1000

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei