Tarmac, Geneva Airport

Location icon Le Grand-Saconnex, Switzerland
Số tham chiếu: 4549
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Production of concrete (more than 40'000 m3) with Mapei admixtures
Vị trí Le Grand-Saconnex, Switzerland
Danh mục con SÂN BAY
Ứng dụng Supply of admixtures for the production of concrete
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2016/2017
Loại ứng dụng Phụ gia
Công ty thầu Induni & Cie SA, Nyon
Công ty lắp đặt Pro Béton SA, Vernier
Điều phối MAPEI Alexandre Perona

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

DYNAMON SX 14

DYNAMON SX 14

Phụ gia siêu dẻo cao cấp dùng cho bê tông trộn sẵn cần giảm nước và duy…
Ngoài trời
Xây mới : No
ANTIGELO S

ANTIGELO S

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
DYNAMON SX 18

DYNAMON SX 18

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
DYNAMON XTEND W321

DYNAMON XTEND W321

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPEAIR AE 205

MAPEAIR AE 205

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPETARD D

MAPETARD D

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei