Alla Scala Theatre

Location icon Milano, Italy
Số tham chiếu: 3472
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Theatre restoration
Vị trí Milano, Italy
Danh mục con NHÀ HÁT
Xây dựng ở 1776
Mở ở 1778
Ứng dụng Complete restoration and new building
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2001/2004
Loại ứng dụng Sửa chữa/gia cố bê tông
Kiến trúc sư Arch. Mario Botta (edilizia nuova); Arch. Elisabetta Fabbri (Restauro)
Hạng mục Gianni Dal Magro; Massimiliano Nicastro
Project Manager Ing. Antonio Acerbo

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei