Cracow Opera House

Location icon Cracow, Poland
Số tham chiếu: 4439
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi national theatre
Vị trí Cracow, Poland
Danh mục con NHÀ HÁT
Xây dựng ở 2007
Mở ở 2008
Ứng dụng wooden floors installation
Loại ứng dụng Sàn
Công ty lắp đặt Quercus Kraków
Project Manager Łukasz Matuszewski

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ULTRABOND P902 2K

ULTRABOND P902 2K

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei