Petruzzelli Theatre

Location icon Bari, Italy
Số tham chiếu: 3894
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi 4th biggest teatre in Italy
Vị trí Bari, Italy
Danh mục con NHÀ HÁT
Xây dựng ở 2004
Mở ở 2004
Ứng dụng total restoration of the theatre
Loại ứng dụng Sàn
Hạng mục Mapei SpA
Điều phối MAPEI Achille Carcagnì, Fiorella Rodio, Giammario Dispoto, Luca Carcagnì, , Arianna Colella, Michelangelo Sorrenti, Paolo Sala e Angelo Giangiulio

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei