TFC

Location icon Toulouse, France
Số tham chiếu: 3714
Danh mục: TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Xây dựng

Kho bãi Floor/wall coverings
Vị trí Toulouse, France
Danh mục con TRUNG TÂM THỂ THAO
Xây dựng ở 2003
Mở ở 2004
Ứng dụng Ceramic tiles installation
Loại ứng dụng Ốp lát cho sàn/tƯỜng
Công ty thầu Mosailux; Spidéco
Công ty lắp đặt Mosailux; Spidéco
Kiến trúc sư Atelier d'Architecture
Project Manager Arch. Dominique ALet

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei