Times Square in Quanzhou

Location icon Quanzhou, China
Số tham chiếu: 862054
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Car park
Vị trí Quanzhou, China
Danh mục con KHU MUA SẮM
Xây dựng ở 2012
Ứng dụng Mapefloor I 500 W was used on Shidai Plaza's 2000 m² car park in Quanzhou
Loại ứng dụng Sàn

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEFLOOR I 500 W
MAPEFLOOR I 500 W
Sơn epoxy đa dụng hai thành phần tan trong nước, có màu sắc trung tính và khả…

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei