Trung tâm Toyota

Location icon Ha Noi, Việt Nam
Số tham chiếu: 841042
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi Kết cấu bê tông
Vị trí Ha Noi, Việt Nam
Danh mục con VĂN PHÒNG
Xây dựng ở 2005
Ứng dụng Phụ gia cho bê tông
Loại ứng dụng Phụ gia
Nhà phân phối của MAPEI Ha Noi Branch
Hạng mục Mapei

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei