Onnens tunnel

Location icon Onnens, Switzerland
Số tham chiếu: 2705
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Autoroute N5
Vị trí Onnens, Switzerland
Danh mục con HẦM
Xây dựng ở 2001
Ứng dụng New motorway stretches construction
Loại ứng dụng Phụ gia

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei