Tunnel de Soumagne

Location icon Soumagne, Belgium
Số tham chiếu: 3051
Danh mục: GIAO THÔNG VẬN TẢI

Xây dựng

Kho bãi Tunnel realization
Vị trí Soumagne, Belgium
Danh mục con HẦM
Xây dựng ở 2001
Mở ở 2001
Ứng dụng Tunnel realization
Loại ứng dụng Phụ gia
Công ty thầu CFE - Galere - Duchene - Vinci - Bouygues
Nhà phân phối của MAPEI Mapei Benelux
Project Manager A.M. Tunnel de Soumagne

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei