Unité de Méthanisation de la Vallée de la Vie

Location icon Maché, France
Số tham chiếu: 6070
Danh mục: CƠ SỞ SẢN XUẤT

Xây dựng

Kho bãi Unité de Méthanisation de la Vallée de la Vie
Vị trí Maché, France
Danh mục con LÂU ĐÀI
Xây dựng ở 2011
Mở ở 2012
Ứng dụng fourniture des adjuvants pour la réalisation des bétons (voiles, radiers et cuves)
Loại ứng dụng Phụ gia
Chủ sở hữu GAEC La Vallée de la Vie
Công ty thầu GAEC La Vallée de la Vie
Công ty lắp đặt Avry le Corvaisier, ABC
Hạng mục ABC, GAEC La Vallée de la Vie, S Gireaudeau

Tệp đính kèm bổ sung

Ở đây, bạn có thể tải xuống toàn bộ tài liệu liên quan đến dự án này

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

DYNAMON SR3

DYNAMON SR3

Phụ gia siêu dẻo cao cấp thế hệ mới gốc acrylic dùng cho bê tông trộn sẵn…
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei