University of Miami

Location icon Coral Gables, USA
Số tham chiếu: 200558
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi dining facilities
Vị trí Coral Gables, USA
Danh mục con TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Xây dựng ở 2014
Mở ở 2014
Ứng dụng supply of products for ceramic, carpet, resilient, wooden and mosaics installation
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2014
Loại ứng dụng Ốp lát cho sàn/tƯỜng
Chủ sở hữu University of Miami
Công ty thầu Terstep Construction in Indianapolis who worked for JDL Warm Construction in Ohio
Công ty lắp đặt Surface Preparation – Professional Surface Installations
Kiến trúc sư Not available
Quản lý dự án Nvironment Architects
Nhà phân phối của MAPEI Carpet Cushion & Supply
Hạng mục Raul Ballester
Project Manager Brian Estes - Certified Floorcovering Services
Mô tả -

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

Adesilex P10 Mosaic & Glass Tile

Adesilex P10 Mosaic & Glass Tile

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Keracaulk S

Keracaulk S

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Keracaulk U

Keracaulk U

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Keracolor S

Keracolor S

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Keracolor U

Keracolor U

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Kerapoxy CQ

Kerapoxy CQ

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Mapelastic AquaDefense

Mapelastic AquaDefense

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Mapelastic CI

Mapelastic CI

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Novoplan 2 Plus

Novoplan 2 Plus

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Planipatch

Planipatch

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Planipatch Plus

Planipatch Plus

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Planiseal VS

Planiseal VS

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Primer T

Primer T

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Type 1

Type 1

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Ultrabond ECO 360

Ultrabond ECO 360

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Ultrabond ECO 570

Ultrabond ECO 570

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Ultrabond ECO 575

Ultrabond ECO 575

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Ultrabond ECO 575

Ultrabond ECO 575

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Ultrabond ECO 711

Ultrabond ECO 711

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Ultrabond ECO 985

Ultrabond ECO 985

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Ultrabond ECO 995

Ultrabond ECO 995

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Ultracolor Plus FA

Ultracolor Plus FA

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Ultraflex 2

Ultraflex 2

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
Ultraflex LFT

Ultraflex LFT

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei