University of Miami

Location icon Coral Gables, USA
Số tham chiếu: 200558
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi dining facilities
Vị trí Coral Gables, USA
Danh mục con TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Xây dựng ở 2014
Mở ở 2014
Ứng dụng supply of products for ceramic, carpet, resilient, wooden and mosaics installation
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2014
Loại ứng dụng Ốp lát cho sàn/tƯỜng
Chủ sở hữu University of Miami
Công ty thầu Terstep Construction in Indianapolis who worked for JDL Warm Construction in Ohio
Công ty lắp đặt Surface Preparation – Professional Surface Installations
Kiến trúc sư Not available
Quản lý dự án Nvironment Architects
Nhà phân phối của MAPEI Carpet Cushion & Supply
Hạng mục Raul Ballester
Project Manager Brian Estes - Certified Floorcovering Services
Mô tả -

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ADESILEX P10

ADESILEX P10

Vữa ốp lát gạch cao cấp gốc xi măng, màu trắng, có đặc tính chống trượt và...
Xây mới : No
MAPELASTIC AQUADEFENSE

MAPELASTIC AQUADEFENSE

Màng chống thấm dạng lỏng, trộn sẵn, khô cực nhanh, có khả năng đàn hồi,...
Xây mới : No
ULTRACOLOR PLUS

ULTRACOLOR PLUS

Vữa chít mạch cao cấp đóng rắn nhanh, không thấm nước và chống biến màu...
Xây mới : No
Kerapoxy® CQ

Kerapoxy® CQ

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
Planipatch®

Planipatch®

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
Ultrabond ECO® 575

Ultrabond ECO® 575

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
Ultraflex™ 2

Ultraflex™ 2

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
Ultraflex™ LFT™

Ultraflex™ LFT™

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
Ultrabond ECO® 995

Ultrabond ECO® 995

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
Ultrabond ECO® 810

Ultrabond ECO® 810

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
Ultrabond ECO® 711

Ultrabond ECO® 711

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
Ultrabond ECO®  985

Ultrabond ECO® 985

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
Ultrabond ECO®  885

Ultrabond ECO® 885

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
Ultrabond ECO® 360

Ultrabond ECO® 360

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
Ultrabond ECO®  570

Ultrabond ECO® 570

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
Type 1™

Type 1™

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
Primer T™

Primer T™

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
Planiseal™ VS

Planiseal™ VS

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
Planipatch Plus™

Planipatch Plus™

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
Novoplan® 2 Plus

Novoplan® 2 Plus

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
Mapelastic™ CI

Mapelastic™ CI

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
Keracolor® U

Keracolor® U

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
Keracolor® S

Keracolor® S

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
Keracaulk™ U

Keracaulk™ U

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No
Keracaulk™ S

Keracaulk™ S

Product not available for this market,
contact us
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei