Vara de Rey

Location icon Ibiza, Spain
Số tham chiếu: 2217
Danh mục: KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Xây dựng

Kho bãi Paseo con COLOR PAVING
Vị trí Ibiza, Spain
Danh mục con ĐƯỜNG/PHỐ
Xây dựng ở 2017
Ứng dụng Pavimento de hormigón árido visto en distintas tonalidades para diferenciar zonas y el espacio de ocupación de la vía pública será delimitado con un suelo adoquinado.
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2017
Loại ứng dụng Phụ gia
Chủ sở hữu DESPACHO ALDAY LOVER
Công ty thầu UTE TECOPSA - HERMANOS PARROT
Công ty lắp đặt PAVIMENTOS GUILLAMON
Điều phối MAPEI Amtonio Siles
Bạn có thể thích COLOR PAVING

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPECRETE LI HARDENER

MAPECRETE LI HARDENER

Surface treatment in liquid form made from lithium silicate with a…
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No
DYNAMON EASY 33

DYNAMON EASY 33

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No
MAPEWASH PO

MAPEWASH PO

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No
MAPEWASH PROTEX

MAPEWASH PROTEX

Product not available for this market,
contact us
#ResourceNotFound: ProjectResources, outside#
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei