private villa

Location icon Berlin, Germany
Số tham chiếu: 4338
Danh mục: NHÀ Ở

Xây dựng

Kho bãi interior rooms
Vị trí Berlin, Germany
Danh mục con NHÀ Ở
Xây dựng ở 2015
Mở ở 2015
Ứng dụng ceramic tiles installation inside rooms
Loại ứng dụng Sàn

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPESIL AC

MAPESIL AC

Keo trám khe silicone với liên kết chéo acetic, không dung môi, có khả...
Xây mới : No
PRIMER G

PRIMER G

Sơn lót gốc nhựa tổng hợp tan trong nước Ứng dụng Dùng xử lý bề mặt thạch...
Xây mới : No
ULTRACOLOR PLUS

ULTRACOLOR PLUS

Vữa chít mạch cao cấp đóng rắn nhanh, không thấm nước và chống biến màu...
Xây mới : No
ULTRAPLAN

ULTRAPLAN

Vữa tự san phẳng và đóng rắn rất nhanh với chiều dày từ 1 đến 10mm cho mỗi...
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei