Vinh Trung Plaza

Location icon Da Nang, Việt Nam
Số tham chiếu: 841129
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi Concrete structure
Vị trí Da Nang, Việt Nam
Danh mục con KHU MUA SẮM
Xây dựng ở 2006
Mở ở 2007
Ứng dụng Admixtures for concrete
Loại ứng dụng Phụ gia
Chủ sở hữu DMC
Công ty thầu Song Hong Corp.
Công ty lắp đặt Song Hong Corp.
Nhà phân phối của MAPEI Da Nang Branch
Hạng mục Mapei, www.ducmanhco.com

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEFLUID R104

MAPEFLUID R104

Phụ gia siêu dẻo và duy trì độ sụt dùng cho bê tông. Mapefluid R104 là phụ…
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei