WASTE INCINERATION/ENERGY PRODUCTION UNIT (ITPOE)

Location icon Rzeszow, Poland
Số tham chiếu: 201814
Danh mục: CƠ SỞ SẢN XUẤT

Xây dựng

Kho bãi Concrete structure
Vị trí Rzeszow, Poland
Danh mục con CÔNG NGHIỆP
Xây dựng ở 2016
Mở ở 2018
Ứng dụng Delivery of materials, technical consulting in terms of concrete mixtures’ design as well as modifications of concrete installation process.
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2016/2018
Loại ứng dụng Phụ gia
Chủ sở hữu PGE GiEK SA Belchatow
Công ty thầu TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia i Astaldi S.p.A.
Công ty lắp đặt AGMA TARNOWO PODGORNE
Kiến trúc sư FOROOM Warszawa
Quản lý dự án Bartlomiej Grotte
Nhà phân phối của MAPEI STYROBUD B.T.K Trzebos k/Sokolowa Malopolskiego
Hạng mục Mateusz Maciejczyk STYROBUD B.T.K
Điều phối MAPEI Marcin Trzaska, Jakub Augustyn, Przemyslaw Pudlik, Piotr Pisarczyk

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

DYNAMON SX 32

DYNAMON SX 32

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
DYNAMON SX 34

DYNAMON SX 34

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No
MAPEPLAST BV22

MAPEPLAST BV22

Product not available for this market,
contact us
Trong nhà
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei