Waterproofing works at the Coastal Skyline (Podium Level 1)

Location icon Hong Kong
Số tham chiếu: 852625
Danh mục: THƯƠNG MẠI

Xây dựng

Kho bãi No. 12 Tung Chung Waterfront Road, Lantau Island
Vị trí Hong Kong
Danh mục con KHU MUA SẮM
Ứng dụng Waterproofing
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018
Loại ứng dụng ChỐng thẤm
Chủ sở hữu MTRC
Công ty thầu Wing Kee (HK) Engineering Co. Ltd.
Công ty lắp đặt Bonnd Power Engineering Ltd.
Nhà phân phối của MAPEI Mapei China Ltd. (Hong Kong)

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

MAPEFLEX PU45
MAPEFLEX PU45
Paintable polyurethane sealant and adhesive with a high modulus of elasticity…
MAPEFLOOR I 900
MAPEFLOOR I 900
Product not available for this market,
contact us
PLANICRETE
PLANICRETE
Product not available for this market,
contact us
PURTOP 1000
PURTOP 1000
Product not available for this market,
contact us

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei