Wellness spa Bogn Engiadina, Scuol

Location icon Scuol, Switzerland
Số tham chiếu: 4553
Danh mục: TOURISM AND WELLNESS

Xây dựng

Kho bãi Renovation of the outdoor pool in the sauna area
Vị trí Scuol, Switzerland
Danh mục con HỒ BƠI
Ứng dụng Supply of products for waterproofing and ceramic laying for the renovation of the outdoor pool
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2018
Loại ứng dụng ChỐng thẤm
Công ty lắp đặt Rizzi Platten AG, Cazis
Điều phối MAPEI Dominique Gufler

Sản phẩm đã sử dụng cho dự án

ADESILEX PG4

ADESILEX PG4

Two-component, thixotropic epoxy adhesive with modified rheology for…
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPESIL LM

MAPESIL LM

Keo trám khe silicon trung tính dành cho đá Dùng để trám các mạch đàn hồi,…
Ngoài trời
Xây mới : No
ELASTORAPID

ELASTORAPID

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
KERAPOXY CLEANER

KERAPOXY CLEANER

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
KERAPOXY CQ

KERAPOXY CQ

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPEBAND FLEX ROLL

MAPEBAND FLEX ROLL

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPEFLEX PU 45 FT

MAPEFLEX PU 45 FT

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
MAPELASTIC TURBO

MAPELASTIC TURBO

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No
PLANITOP FAST 330

PLANITOP FAST 330

Product not available for this market,
contact us
Ngoài trời
Xây mới : No

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei