Zala Springs Golf Resort

Location icon Zalacsány, Hungary
Số tham chiếu: 52020
Danh mục: TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Xây dựng

Kho bãi New building
Vị trí Zalacsány, Hungary
Danh mục con KHU NGHỈ DƯỠNG
Ứng dụng Mapei products were used on several product lines. Thermal insulation, ceramic, waterproofing.
Ngày bắt đầu và hoàn thành 2015/2020
Loại ứng dụng Công trình mới
Chủ sở hữu Zala Springs, SGHBIRDIE Ltd.
Công ty thầu Zala Springs, SGHBIRDIE Ltd., Prime Constructions Ltd.
Công ty lắp đặt Valda-Ép Ltd., Classico BV Ltd.
Kiến trúc sư Bálint Ásztai
Nhà phân phối của MAPEI Velünk Ltd., Új-Ház Centrum Ltd.
Hạng mục Márió Bere
Project Manager Balázs Varga

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei