Đối với một công ty có vai trò rất quý giá trong xã hội, lợi nhuận ròng không phải là mục tiêu duy nhất. Mục tiêu đó còn bao gồm các giá trị đạo đức, khoa học, nhân văn và văn hóa hình thành nên nhân phẩm và danh tiếng đích thực của công ty.
Adriana Spazzoli

Cân bằng động

Cam kết rõ ràng với Tính bền vững cho phép Tập đoàn quản lý các hoạt động kinh doanh theo cách các giá trị kinh tế, môi trường và xã hội phụ thuộc lẫn nhau.

Trong thực tế, chúng tôi thực sự tin rằng để phát triển, chúng tôi không những cần đạt được thành công về kinh tế mà phải có trách nhiệm xã hội với các cộng đồng chúng ta hoạt động kinh doanh nữa. Đó là lý do chúng tôi cam kết bảo tồn nguồn tài nguyên môi trường vì tương lai của những thế hệ tiếp theo.

Cấu trúc của chương trình dựa trên ba nguyên tắc chính về Bền vững: Xã hội, Môi trường và Kinh tế mà mục tiêu là 3 thước đo này sẽ đạt được trạng thái cân bằng động.
Mỗi công ty trong Tập đoàn đều cam kết hoạt động theo chiến lược này, áp dụng những giải pháp phù hợp nhất cho lãnh thổ địa phương và cho môi trường cũng như cộng đồng mình hoạt động.
equilibrio-dinamico

codice-etico-icon

Bộ quy tắc đạo đức: yếu tố khác biệt của chúng tôi

Giá trị và cam kết biến chúng thành hiện thực mỗi ngày được thể hiện trong Bộ quy tắc đạo đức của chúng tôi. Đó là nơi chúng tôi tìm về mỗi khi cần nguồn cảm hứng và tài liệu tham khảo.
SẢN PHẨM

Hàng ngàn sản phẩm được sử dụng để đáp ứng mọi yêu cầu trong lĩnh vực xây dựng.

GIẢI PHÁP

Mapei tích hợp các giải pháp cho mọi loại vấn đề.

DỰ ÁN

Hàng ngàn dự án đã hoàn thành trên khắp thế giới

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei