ADESILEX PG4

Two-component, thixotropic epoxy adhesive with modified rheology for bonding MAPEBAND, MAPEBAND TPE, PVC strips and Hypalon and for structural bonds.
TECHNICAL DATA:
Mixing ratio: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Pot life of mix: 70 minutes (at +23°C).
Minimum applicable thickness: 1-2 mm.
Maximum applicable thickness: 1 cm per layer.
Classification: EN 1504-4.
Storage: 24 months.
Application: trowel.
Consumption: 1.60-1.65 kg/m² per mm of thickness.
Packaging:
2 kg kits:
– 1.5 kg drums (comp. A);
– 0.5 kg drums (comp. B).
6 kg kits:
– 4.5 kg drums (comp. A);
– 1.5 kg drums (comp. B).
30 kg kits:
– 22.5 kg drums (comp. A);
– 7.5 kg drums (comp. B).

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống

Dự án gần đây nhất ADESILEX PG4

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei