ADESILEX PG4

Two-component, thixotropic epoxy adhesive with modified rheology for bonding MAPEBAND, MAPEBAND TPE, PVC strips and Hypalon and for structural bonds.
TECHNICAL DATA:
Mixing ratio: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Pot life of mix: 70 minutes (at +23°C).
Minimum applicable thickness: 1-2 mm.
Maximum applicable thickness: 1 cm per layer.
Classification: EN 1504-4.
Storage: 24 months.
Application: trowel.
Consumption: 1.60-1.65 kg/m² per mm of thickness.
Packaging:
2 kg kits:
– 1.5 kg drums (comp. A);
– 0.5 kg drums (comp. B).
6 kg kits:
– 4.5 kg drums (comp. A);
– 1.5 kg drums (comp. B).
30 kg kits:
– 22.5 kg drums (comp. A);
– 7.5 kg drums (comp. B).

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống

Dự án gần đây nhất ADESILEX PG4

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

2018/2019

Sturzenegg tunnel, Herisau

Herisau, Switzerland

Công trình ngầm

Category icon THƯƠNG MẠI

2019/2020

Mail center Mülligen, Schlieren

Schlieren, Switzerland

Sửa chữa/gia cố bê tông

Category icon TOURISM AND WELLNESS

2018

Wellness spa Bogn Engiadina, Scuol

Scuol, Switzerland

ChỐng thẤm

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

2018

Kappelenbrücke, Hinterkappelen (BE)

Hinterkappelen, Switzerland

Sửa chữa/gia cố bê tông

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei