DYNAMON BT2

Super-plasticiser for concrete with a low loss in workability

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống

Dự án gần đây nhất DYNAMON BT2

Category icon CƠ SỞ SẢN XUẤT

Sfir sugar factory

Brindisi, Italy

Phụ gia

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei