DYNAMON SR2 VN

Superplasticizer based on acrylic polymer for ready-mixed concrete

DYNAMON SR2 VN là một phần của các dòng sản phẩm:

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei