ELASTOCOLOR PITTURA

Elastomeric, crack-bridging, permanently flexible, protective paint with high resistance to chemicals for internal and external surfaces.
TECHNICAL DATA:
Consistency: thick liquid.
Colour: white or various colours using the ColorMap® automatic colouring system.
Density (EN ISO 2811-1) (g/cm³): approx. 1.37.
Dry solids content: (EN ISO 3251) (%): approx. 63.
Dilution rate: 10-15% of water.
Waiting time between each coat: 24 hours.
Application temperature range: from +5°C to +35°C.
Cleaning: water.
Storage: 24 months.
Application: roller, brush or spray.
Consumption: 0.2-0.4 kg/m² (for one coat of the product).
Packaging: 20 kg.

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống

Dự án gần đây nhất ELASTOCOLOR PITTURA

Category icon CƠ SỞ SẢN XUẤT

2019/2020

Norcem silos

Oslo, Norway

Sửa chữa/gia cố bê tông, SƠn tƯỜng

Category icon NGHỆ THUẬT/KHÁC

2018/2019

Jihoslovanské mauzoleum jugoslávských vojínu

Olomouc, Czech Republic

ChỐng thẤm, Sửa chữa/gia cố kết cấu, Sửa chữa công trình nề, Sửa chữa/gia cố bê tông, SƠn tƯỜng

Category icon NHÀ Ở

2019/2020

Casa Di Quartiere di via Ciriè

Milano, Italy

SƠn tƯỜng

Category icon NHÀ Ở

2017/2019

Condominium in Via Capuana, 50

Rho, Italy

SƠn tƯỜng

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei