IDROSTOP MASTIC

One-component adhesive for laying IDROSTOP.
TECHNICAL DATA:
Consistency: thixotropic paste.
Dry solids content: 100%.
Storage: 18 months.
Application temperature range: from +5°C to +35°C.
Dust dry: 10 minutes.
Waiting time before casting: 24 hours.
Consumption: approximately 300 ml each 5 linear metres of IDROSTOP.
Packaging: boxes containing 12x300 ml cartridges.

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống

Dự án gần đây nhất IDROSTOP MASTIC

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei