MALECH

Water-based acrylic undercoat and bonding promoter with a smooth finish.
TECHNICAL DATA:
Consistency: fluid liquid.
Colour: transparent.
Density (EN ISO 2811-1) (g/cm³): approx. 1.01.
Dry solids content: (EN ISO 3251) (%): approx. 15.
Dilution rate: ready-to-use; 30-50% of water for surfaces with low absorbency.
Waiting time before applying other products: 24 hours.
Application temperature range: from +5°C to +35°C.
Cleaning: water.
Storage: 24 months.
Application: roller, brush or spray.
Consumption: 0.10-0.15 (kg/m²).
Packaging: 2 and 10 kg.

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống

Dự án gần đây nhất MALECH

Category icon CƠ SỞ SẢN XUẤT

2019/2020

Norcem silos

Oslo, Norway

Sửa chữa/gia cố bê tông, SƠn tƯỜng

Category icon GIAO THÔNG VẬN TẢI

2019/2020

New Bridge for Genoa

Genoa, Italy

Phụ gia

Category icon KHU VỰC/TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

2019

Palazzo Filangeri of the Princes of Cutò

Palermo, Italy

SƠn tƯỜng, Sửa chữa công trình nề

Category icon NGHỆ THUẬT/KHÁC

2018/2019

Jihoslovanské mauzoleum jugoslávských vojínu

Olomouc, Czech Republic

ChỐng thẤm, Sửa chữa/gia cố kết cấu, Sửa chữa công trình nề, Sửa chữa/gia cố bê tông, SƠn tƯỜng

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei