MAPEBAND PE 120

MAPEBAND PE 120

PVC tape for waterproofing systems made from liquid membranes.
TECHNICAL DATA:
Thickness of tape: approximately 0.7 mm.
In service temperature range: from -5°C to +30°C
Packaging:
– rolls 120 mm wide by 50 m long;
– rolls 120 mm wide by 10 m long;
– 90° and 270° angular pieces;
– gaskets for outlets, sizes 120x120 mm and 425x425 mm.

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống

Dự án gần đây nhất MAPEBAND PE 120

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei