MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT

MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT

Lớp nền gốc nhựa acrylic và bột trét dạng phân tán trong nước với chất độn được chọn cho các hệ thống nhiều lớp từ dòng sản phẩm Mapecoat TNS

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống
Bảng dữ liệu an toàn
Tải xuống

Dự án gần đây nhất MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT

MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT là một phần của các dòng sản phẩm:

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei