MAPECOLOR PASTE

MAPECOLOR PASTE

Hệ thống vữa màu dùng cho các sản phẩm thuộc dòng Mapefloor.

Mapecolor Paste là hệ thống vữa màu trộn sẵn dùng kết hợp với các sản phẩm như Primer SN, Mapefloor I 300 SL, Mapefloor I 350 SL, Mapefloor I 500 W, Mapecoat I 620 W và Mapecoat I 24.
Mapecolor Paste có sẵn 19 màu sắc khác nhau phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ cho từng công trình.
Các màu sắc hiện có:
RAL 1001 RAL 1013 RAL 1015
RAL 3009 RAL 5016 RAL 5007
RAL 5012 RAL 5024 RAL 6001
RAL 6017 RAL 6019 RAL 6021
RAL 7001 RAL 7030 RAL 7032
RAL 7034 RAL 7035 RAL 7037
RAL 7040.

Lượng dùng
Trộn 0,7 kg Mapecolor Paste cho mỗi bao Primer SN, Mapefloor I 300 SL, Mapefloor I 350 SL, Mapefloor I 500 W, Mapecoat I 620 W và Mapecoat I 24.

Đóng gói
Thùng 0,7 kg.

Tài liệu liên quan

Bảng dữ liệu
Tải xuống
Bảng dữ liệu an toàn
Tải xuống

Dự án gần đây nhất MAPECOLOR PASTE

Giữ liên lạc

Hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để cập nhật tin tức từ Mapei